TRANSPORT

W zakresie wszelkiego rodzaju transportu / spedycji Rowhands od zawsze korzysta ze współpracy z firmą LEONARDI TRANSPORT & SERVICES, partnerem zaufanym i terminowym, posiadającym ponad 40-letnie doświadczenie w branży, z którym na tyle rozwinął ważne kierunki współpracy, że umożliwił mu stanie się jedynym punktem odniesienia w zakresie wysyłek ekspresowych, ładunków drobnicowych i dedykowanych ładunków całopojazdowych, zarówno w zasięgu krajowym jak i międzynarodowym.


Firmy Leonardi Transport & Services i Rowhands stanowią ze wszelkimi skutkami jeden zespół roboczy a fakt, iż zlokalizowały swoje Przedsiębiorstwa w jednej siedzibie, stanowi wartość dodaną dla Klientów poszukujących nie tylko usług logistycznych, lecz także usług spedycyjnych, szybkich, terminowych i elastycznych.


Odwiedź stronę internetową LEONARDI TRANSPORT & SERVICES: www.leonarditrasporti.com


Foto